S.I.T là ai?

Đặng Quốc Huy

Chuyên gia

Trình độ / Education

 1. Tốt nghiệp kỹ sư chuyên ngành Điện khí hóa nhà nước Trường đại học Công nghiệp Thái Nguyên năm 1994
 2. Tu nghiệp tại công ty BRNA của Anh Quốc ( Brown & Root North Afica ) ở Trung Đông và Bắc Phi từ 1995 ~ 1999
 3. Sigma Black-Belt, ISO 9001 Auditor. TPS trainner, Smart Innovation,…

Kinh nghiệm / Experiences

 • Trưởng phòng QA/QC, R&D của công ty LGEVN.
 • Head master của Trung tâm đào tạo LG Academy tại Việt Nam
 • Giám đốc nhà máy Nagakawa tại Việt Nam.
 • Phó TGĐ công ty Nagakawa Việt Nam.
 • Giám đốc nhà máy ô tô Forcia công ty ô tô Hà Nội Hanamoto.
 • Giám đốc Sản xuất công ty điện tử Heesung Việt Nam.
 • Phó TGĐ sản xuất tập đoàn Sơn Hà
 • Giám đốc công ty Sơn Hà – Bắc Ninh
 • Tổng giám đốc công ty NEO kiêm Phó TGĐ Tập đoàn RCG.
 • Giám đốc Bán hàng thị trường Mỹ tập đoàn RCG