các nội dung ĐÀO TẠO TẠI Tổ chức Tư Vấn - Đào tạo S.I.T

Với tinh thần “Thực tiễn tạo khác biệt”, các chương trình đào tạo tại Tổ chức Tư Vấn – Đào Tạo S.I.T luôn hướng đến tính thực tiễn và ứng dụng cao nhất cho Doanh nghiệp. Chúng tôi luôn nỗ lực không ngừng để mang đến cho Doanh nghiệp những khóa học/chương trình tạo nên sự khác biệt và đột phá.

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO

Đồng hành cùng S.I.T là đội ngũ các Chuyên gia, Giảng viên uy tín cùng với bề dày thành tích và kinh nghiệm làm việc ở các vị trí quản lý cấp cao từ các Doanh nghiệp Quốc Doanh đến các công ty, tập đoàn đa quốc gia. Vì vậy, ưu điểm các chương trình đào tạo tại Tổ chức Tư Vấn – Đào tạo S.I.T là đơn giản, trọng tâm, linh hoạt và tính ứng dụng rất cao vào thực tiễn công việc. Do đó, phương pháp đào tạo được Tổ chức Tư Vấn – Đào tạo S.I.T áp dụng:

– Khóa học được triển khai trên việc hoạt động nhóm trong suốt quá trình học.
– Thực hành 70% và 30% những lý thuyết căn bản.
– Đào tạo mang tính thực tiễn thông qua việc trao đổi kinh nghiệm với Giảng viên và thảo luận với các thành viên trong nhóm.
– Thông qua việc thực hành và làm bài tập tình huống, các thành viên có cơ hội để tìm ra giải pháp thực tế trong công việc:

  • Nghiên cứu tình huống (Case studies).
  • Tìm giải pháp (Brain storming)
  • Trò chơi ứng dụng (Games).
  • Đóng vai (Role-plays).
  • Mô phỏng (Simulations).

CÁC NỘI DUNG ĐÀO TẠO

STT KHÓA ĐÀO TẠO MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐỐI TƯỢNG ĐÀO TẠO NHÂN SỰ ĐÀO TẠO / KHÓA THỜI GIAN ĐÀO TẠO ĐĂNG KÝ

1.

Mind – Set Nâng cao ý chí, tinh trách nhiệm, tuân thủ quy định, thiết lập mối quan hệ trong công việc, nhận dạng được năng lực nhân sự. Toàn bộ CNCBV trong Công ty Nhà máy ≤ 50 người 2 – 3 ngày Đăng ký

2.

Hệ thống Quản lý Sản xuất theo
TPS (Toyota Production System)
Trang bị và nâng cấp kiến thức về hệ thống
Sản xuất. Cập nhật vào cải tiến hệ thống sản xuất của Doanh nghiệp nâng cao hiệu quả, giảm lãng phí.
Các nhân sự Nhà máy: QA/QC, SX, R&D, KHSX, LOGISTIC, VẬT TƯ,… ≤ 30 người 3 ngày Đăng ký

3.

11 Phương pháp đổi mới Nhà máy
Sản xuất và ứng dụng (FI-11).
Nâng cấp năng lực hệ Điều hành Nhà máy. Phân tích và định hướng phương pháp quản lý chuyên nghiệp và hiện đại, loại bỏ tổn thất Các nhân sự Nhà máy: QA/QC, SX, R&D, KHSX, LOGISTIC, VẬT TƯ,… ≤ 40 người 2 ngày Đăng ký

4.

Các hoạt động đổi mới hiệu quả
(Smart Innovation)
Tối ưu hóa hiệu quả hoạt động và chi phí bằng các hoạt động Cải tiến – Đổi mới để Hệ thống hoạt động và phát triển bền vững hơn, triệt để giảm lãng phí, nâng cao tính cạnh tranh của sản phẩm. Các nhân sự chính và cấp Quản lý trong Nhà máy/Công ty ≤ 40 người 2 – 4 ngày Đăng ký

5.

Các tổn thất và lãng phí trong hệ thống và giải pháp Nhận diện trực tiếp các lãng phí của chính Nhà máy/Công ty, đưa ra các giải pháp khắc phục và triển khai thực tế. Các nhân sự Nhà máy: QA/QC, SX, R&D, KHSX, LOGISTIC, VẬT TƯ,… ≤ 30 người 1 ngày Đăng ký

6.

T5S (3D5S) trong nhà máy và ứng dụng thực tế Trang bị kiến thức về 3D5S, ý nghĩa và hiệu quả của hoạt động 5S và quy hoạch nhà xưởng của chính Công ty. Triển khai vào thực tiễn Toàn bộ CNCBV trong Công ty/Nhà máy ≤ 50 người 0,5 ngày Đăng ký

7.

Phương pháp lập, chỉ số vận hành và quản lý Kế hoạch SX-KD Trang bị phương pháp tính toán, chỉ số quản lý KHSX mới khoa học giúp đánh giá hiệu quả của Nhà máy/phân xưởng nhanh chóng và chuẩn xác Quản lý SX, Kế hoạch, Điều độ SX trong nhà máy ≤ 20 người 1 ngày Đăng ký

8.

Kỹ năng Vận hành Hoạt động HCNS hiệu quả và Quản lý Đào tạo trong Doanh nghiệp Ổn định nguồn lực, tạo dựng niềm tin của nhân sự làm việc đối với Doanh nghiệp, giúp quản lý công tác đào tạo được tuân thủ và hiệu quả. Các quản lý, phòng Hành Chính – Nhân sự ≤ 30 người 1 ngày Đăng ký

9.

Đào tạo các kỹ năng ứng dụng để Cải tiến giảm Tổn thất trong sản xuất (PLI – Productiron Loss Improvement) Nâng cấp bổ sung kĩ năng ứng dụng cải tiến thực tế vào trong quy trình và hoạt động vận hành sản xuất sản phẩm của nhà máy Các nhân sự Nhà máy: QA/QC, SX, R&D, PE, VẬT TƯ, FM… ≤ 30 người 2 ngày Đăng ký

10.

Đào tạo hướng dẫn về phương pháp Thiết lập và Quản lý chỉ số KPI cho cá nhân và các phòng ban trong Nhà máy sản xuất Trang bị kiến thức để thiết lập các chỉ số KPI có thể đo lường và đánh giá trực tiếp của Team hoặc đánh giá chéo giữa các Team trong nhà máy Các nhân sự Nhà máy: QA/QC, SX, R&D, PE, VẬT TƯ, FM… ≤ 30 người 1 ngày Đăng ký

11.

Đào tạo kĩ năng quản lý Kho, Chỉ số quản lý kho. Ứng dụng thực tế Bổ sung và nâng cấp các kỹ năng quản lý kho của Công ty/nhà máy, xây dựng các chỉ số quản lý kho đảm bảo số liệu được kiểm soát hàng ngày Các nhân sự Nhà máy: VẬT TƯ, LOGISTIC, ≤ 30 người 1 ngày Đăng ký

12.

Đào tạo về 6 phương pháp (QC-6 Tool) tổ chức vận hành hoạt động Quản lý Chất lượng trong Nhà máy. Q-Bank và mục đích ứng dụng. Bổ sung kiến thức để cải tiến nâng cấp các hoạt động Kiểm tra Chất lượng Sản phẩm trong nhà máy Thực nghiệm xây dựng Qbank cho nhà máy. Các nhân sự Nhà máy: VẬT TƯ, SX, QA/QC, R&D ≤ 30 người 2 ngày Đăng ký