TỔ CHỨC TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO S.I.T

  • Tổ chức của chúng tôi là tập hợp của những Nhân sự đã và đang đảm nhiệm các chức vụ điều hành cấp cao tại các Doanh nghiệp của Việt Nam và các Doanh nghiệp Nước ngoài tại Việt Nam.
  • Chúng tôi, những Người có năng lực điều hành với nền tảng kinh nghiệm nhiều năm, kiến thức vững chắc và phương pháp khoa học hiện đại với những thành công tại nhiều Doanh nghiệp.
  • Bên cạnh đó với nhiều kinh nghiệm tích lũy từ các hoạt động tham gia tư vấn – đào tạo cho nhiều Doanh nghiệp với những thành công được ghi nhận đánh giá cao.
  • Và, Công ty Tư vấn – Đào tạo SIT được thành lập với mục đích tạo dựng Thương hiệu và là nền tảng Pháp lý cho các hoạt động theo đúng quy định của Pháp luật.
Tìm hiểu thêm

DỊCH VỤ CHÍNH TẠI S.I.T

CÁC NỘI DUNG ĐÀO TẠO

 

STT KHÓA ĐÀO TẠO MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐỐI TƯỢNG ĐÀO TẠO NHÂN SỰ ĐÀO TẠO / KHÓA THỜI GIAN ĐÀO TẠO ĐĂNG KÝ

1.

Mind – Set Nâng cao ý chí, tinh trách nhiệm, tuân thủ quy định, thiết lập mối quan hệ trong công việc, nhận dạng được năng lực nhân sự. Toàn bộ CNCBV trong Công ty Nhà máy ≤ 50 người 2 – 3 ngày Đăng ký

2.

Hệ thống Quản lý Sản xuất theo
TPS (Toyota Production System)
Trang bị và nâng cấp kiến thức về hệ thống
Sản xuất. Cập nhật vào cải tiến hệ thống sản xuất của Doanh nghiệp nâng cao hiệu quả, giảm lãng phí.
Các nhân sự Nhà máy: QA/QC, SX, R&D, KHSX, LOGISTIC, VẬT TƯ,… ≤ 30 người 3 ngày Đăng ký

3.

11 Phương pháp đổi mới Nhà máy
Sản xuất và ứng dụng (FI-11).
Nâng cấp năng lực hệ Điều hành Nhà máy. Phân tích và định hướng phương pháp quản lý chuyên nghiệp và hiện đại, loại bỏ tổn thất Các nhân sự Nhà máy: QA/QC, SX, R&D, KHSX, LOGISTIC, VẬT TƯ,… ≤ 40 người 2 ngày Đăng ký

4.

Các hoạt động đổi mới hiệu quả
(Smart Innovation)
Tối ưu hóa hiệu quả hoạt động và chi phí bằng các hoạt động Cải tiến – Đổi mới để Hệ thống hoạt động và phát triển bền vững hơn, triệt để giảm lãng phí, nâng cao tính cạnh tranh của sản phẩm. Các nhân sự chính và cấp Quản lý trong Nhà máy/Công ty ≤ 40 người 2 – 4 ngày Đăng ký

5.

Các tổn thất và lãng phí trong hệ thống và giải pháp Nhận diện trực tiếp các lãng phí của chính Nhà máy/Công ty, đưa ra các giải pháp khắc phục và triển khai thực tế. Các nhân sự Nhà máy: QA/QC, SX, R&D, KHSX, LOGISTIC, VẬT TƯ,… ≤ 30 người 1 ngày Đăng ký

6.

T5S (3D5S) trong nhà máy và ứng dụng thực tế Trang bị kiến thức về 3D5S, ý nghĩa và hiệu quả của hoạt động 5S và quy hoạch nhà xưởng của chính Công ty. Triển khai vào thực tiễn Toàn bộ CNCBV trong Công ty/Nhà máy ≤ 50 người 0,5 ngày Đăng ký

7.

Phương pháp lập, chỉ số vận hành và quản lý Kế hoạch SX-KD Trang bị phương pháp tính toán, chỉ số quản lý KHSX mới khoa học giúp đánh giá hiệu quả của Nhà máy/phân xưởng nhanh chóng và chuẩn xác Quản lý SX, Kế hoạch, Điều độ SX trong nhà máy ≤ 20 người 1 ngày Đăng ký

8.

Kỹ năng Vận hành Hoạt động HCNS hiệu quả và Quản lý Đào tạo trong Doanh nghiệp Ổn định nguồn lực, tạo dựng niềm tin của nhân sự làm việc đối với Doanh nghiệp, giúp quản lý công tác đào tạo được tuân thủ và hiệu quả. Các quản lý, phòng Hành Chính – Nhân sự ≤ 30 người 1 ngày Đăng ký

9.

Đào tạo các kỹ năng ứng dụng để Cải tiến giảm Tổn thất trong sản xuất (PLI – Productiron Loss Improvement) Nâng cấp bổ sung kĩ năng ứng dụng cải tiến thực tế vào trong quy trình và hoạt động vận hành sản xuất sản phẩm của nhà máy Các nhân sự Nhà máy: QA/QC, SX, R&D, PE, VẬT TƯ, FM… ≤ 30 người 2 ngày Đăng ký

10.

Đào tạo hướng dẫn về phương pháp Thiết lập và Quản lý chỉ số KPI cho cá nhân và các phòng ban trong Nhà máy sản xuất Trang bị kiến thức để thiết lập các chỉ số KPI có thể đo lường và đánh giá trực tiếp của Team hoặc đánh giá chéo giữa các Team trong nhà máy Các nhân sự Nhà máy: QA/QC, SX, R&D, PE, VẬT TƯ, FM… ≤ 30 người 1 ngày Đăng ký

11.

Đào tạo kĩ năng quản lý Kho, Chỉ số quản lý kho. Ứng dụng thực tế Bổ sung và nâng cấp các kỹ năng quản lý kho của Công ty/nhà máy, xây dựng các chỉ số quản lý kho đảm bảo số liệu được kiểm soát hàng ngày Các nhân sự Nhà máy: VẬT TƯ, LOGISTIC, ≤ 30 người 1 ngày Đăng ký

12.

Đào tạo về 6 phương pháp (QC-6 Tool) tổ chức vận hành hoạt động Quản lý Chất lượng trong Nhà máy. Q-Bank và mục đích ứng dụng. Bổ sung kiến thức để cải tiến nâng cấp các hoạt động Kiểm tra Chất lượng Sản phẩm trong nhà máy Thực nghiệm xây dựng Qbank cho nhà máy. Các nhân sự Nhà máy: VẬT TƯ, SX, QA/QC, R&D ≤ 30 người 2 ngày Đăng ký

CÁC HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN

CÁC NGUYÊN TẮC VÀ CAM KẾT CỦA S.I.T

  1. Chúng tôi đào tạo về Kiến thức và Phương pháp thực tế có tính áp dụng. Không đào tạo các chức vụ cho Doanh nghiệp.
  2. Mỗi khóa đào tạo sẽ xây dựng giáo trình và nội dung đào tạo phù hợp với nhu cầu thực tế của Doanh nghiệp.
  3. Mang đến cho Doanh nghiệp giá trị thực. Chỉ Tư vấn/Đào tạo khi Doanh nghiệp mong muốn thay đổi thực sự.
  1. Mỗi khóa đào tạo đều có báo cáo thu hoạch hoặc kết hợp với Doanh nghiệp triển khai dự án thực tế cho Doanh nghiệp.
  2. Các nội dung đào tạo đã được áp dụng thực tế hiệu quả tại các Công ty/Tập đoàn lớn như: LG, Heesung, Toyota, Sơn Hà, …
  3. Không làm lộ hoặc chia sẻ cho bên thứ 3 về các thông tin nội bộ cũng như các bí mật công nghệ của Doanh nghiệp.

KHÁCH HÀNG VÀ ĐỐI TÁC