GIỚI THIỆU VỀ Tổ chức TƯ VẤN – ĐÀO TẠO S.I.T

Tổ chức của chúng tôi là tập hợp của những Nhân sự đã và đang đảm nhiệm các chức vụ điều hành cấp cao tại các Doanh nghiệp của Việt Nam và các Doanh nghiệp Nước ngoài tại Việt Nam.

Chúng tôi, những Người có năng lực điều hành với nền tảng kinh nghiệm nhiều năm, kiến thức vững chắc và phương pháp khoa học hiện đại với những thành công tại nhiều Doanh nghiệp.

Bên cạnh đó với nhiều kinh nghiệm tích lũy từ các hoạt động tham gia tư vấn – đào tạo cho nhiều Doanh nghiệp với những thành công được ghi nhận đánh giá cao.

Và, Tổ chức Tư vấn – Đào tạo SIT được thành lập với mục đích tạo dựng Thương hiệu và là nền tảng Pháp lý cho các hoạt động theo đúng quy định của Pháp luật.

  1. Chúng tôi đào tạo về Kiến thức và Phương pháp thực tế có tính áp dụng. Không đào tạo các chức vụ cho Doanh nghiệp.
  2. Mỗi khóa đào tạo sẽ xây dựng giáo trình và nội dung đào tạo phù hợp với nhu cầu thực tế của Doanh nghiệp.
  3. Mang đến cho Doanh nghiệp giá trị thực. Chỉ Tư vấn/Đào tạo khi Doanh nghiệp mong muốn thay đổi thực sự.
  1. Mỗi khóa đào tạo đều có báo cáo thu hoạch hoặc kết hợp với Doanh nghiệp triển khai dự án thực tế cho Doanh nghiệp.
  2. Các nội dung đào tạo đã được áp dụng thực tế hiệu quả tại các Công ty/Tập đoàn lớn như: LG, Heesung, Toyota, Sơn Hà, …
  3. Không làm lộ hoặc chia sẻ cho bên thứ 3 về các thông tin nội bộ cũng như các bí mật công nghệ của Doanh nghiệp.

SỰ KHÁC BIỆT CỦA S.I.T

  • Biến lý thuyết thành thực tế.
  • Biến sự phức tạp trở nên đơn giản.
  • Tận tâm vì sự thành công của khách hàng.

ĐỘI NGŨ TƯ VẤN CỦA S.I.T SẴN SÀNG HỖ TRỢ